Kalite Yönetim Birimi
31 Ocak 2022

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Hastanemizde Performans ve Kalite Yönetim kapsamında,

  • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun sağlanması
  • Kurumsal amaç hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
  • Öz değerlendirmelerin süreçlerinin yönetilmesi
  • Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları ( anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmelidir.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.

               


 

NO

ADI SOYADI

UNVANI

1

Uz.Dr.Mümin SARIKULAK

Kaliteden Sorumlu Baştabip 

2

Ferdi AKGÜL

Kalite Yönetim Direktörü

3

Emrah ALIŞ

Kalite Birim Sorumlusu